Jednostka
Przedszkole nr 1
Kierownik jednostki
Halina Łaganowska
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.8.2012
Nr upoważnienia
Or.077.97.2012
Termin
od 5 marca 2012 r. do 15 marca 2012 r.
Tematyka
całokształt działalności kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 października 2009 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 21 marca 2012 r. Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • wyodrębnienia wartości gruntów w ewidencji środków trwałych,
  • odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w wymaganym terminie,
  • regulowania zobowiązań w terminie i w prawidłowej wysokości,
  • wystawiania not korygujących do otrzymywanych faktur z błędnymi danymi jednostki,
  • uaktualnienia zapisów instrukcji inwentaryzacyjnej.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 12 kwietnia i 6 września 2012 r. poinformowano, że zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.