Jednostka
Szkoła Podstawowa nr 11 im. Maksymiliana Basisty
Kierownik jednostki
Aleksandra Szymczak
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.14.2012
Nr upoważnienia
Or.077.216.2012
Termin
od 10 maja 2012 r. do 29 maja 2012 r.
Tematyka
całokształt działalności kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 lipca 2009 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 4 czerwca 2012 r. Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • wykazywania w sprawozdaniach prawidłowych danych,
  • przeprowadzania inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • prawidłowego ujmowania w ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych,
  • skorygowania deklaracji DRA,
  • udzielania zamówień publicznych do 14.000 euro zgodnie z obowiązującą procedurą,
  • prowadzenia akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 2 lipca 2012 r. poinformowano, że zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.