Jednostka
Jednostki organizacyjne Miasta Rybnika
Znak sprawy
AKW.1711.10.2012
Termin
od 22 marca 2012 r. do 19 kwietnia 2012 r.
Tematyka
Kontrola sprawozdań finansowych za 2011 rok