Jednostka
Gimnazjum nr 10 im. Jana Prawła II
Kierownik jednostki
Mariola Kostecka
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.15.2012
Nr upoważnienia
Or.077.217.2012
Termin
od 11 maja 2012 r. do 31 maja 2012 r.
Tematyka
całokształt działalności kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 października 2009 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 5 czerwca 2012 r. Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w wymaganym terminie,
  • terminowego regulowania zobowiązań,
  • regulowania płatności z właściwego rachunku bankowego,
  • stosowania procedur obowiązujących w jednostce.