Jednostka
Wydział Zamówień Publicznych oraz inne wydziały merytoryczne UMR realizujące zamówienia publiczne
Kierownik jednostki
Ewa Szwelengreber, Jacek Hawel, Krzysztof Soiński
Rodzaj
doraźna
Znak sprawy
AKW.1712.2.2012
Nr upoważnienia
Or.077.67.2012
Termin
od 15 lutego 2012 r. do 28 lutego 2012 r.
Tematyka
Udzielanie zamówień publicznych