Jednostka
Przedszkole nr 25
Kierownik jednostki
Janina Malerczyk
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.20.2012
Nr upoważnienia
Or.077.332.2012
Termin
od 16 lipca 2012 r. do 27 lipca 2012 r.
Tematyka
całokształt działalności kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 lipca 2010 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 6 sierpnia 2012 roku Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • przeprowadzania inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • prawidłowego ujmowania w ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych,
  • prawidłowego naliczania i odprowadzania składek na Fundusz Pracy,
  • wystawiania not korygujących do otrzymanych faktur z błędnymi danymi jednostki.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 20 sierpnia i 3 września 2012 r. poinformowano, że zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.