Jednostka
Zespół Szkół Budowlanych
Kierownik jednostki
Marek Florczyk
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.19.2012
Nr upoważnienia
Or.077.318.2012
Termin
od 9 lipca 2012 r. do 27 lipca 2012 r.
Tematyka
całokształt działalności kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 stycznia 2010 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 6 sierpnia 2012 roku Prezydent Miasta zobowiązał Pana Dyrektora do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prawidłowego wykazywania danych w sprawozdaniach,
  • prawidłowego ujmowania w ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych,
  • przyznawania świadczeń zgodnie z regulaminem ZFŚS,
  • prawidłowego rozliczania zaliczek,
  • wystawiania not korygujących do otrzymanych faktur z błędnymi danymi jednostki.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 7 września 2012 r. poinformowano, że zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.