Jednostka
Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego
Kierownik jednostki
Justyna Rusin
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.27.2012
Nr upoważnienia
Or.077.550.2012
Termin
od 15 listopada 2012 r. do 10 grudnia 2012 r.
Tematyka
całokształt działalności kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 stycznia 2010 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 13 grudnia 2012 roku Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prawidłowego ujmowania w ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych,
  • ujmowania wydatków według prawidłowych podziałek klasyfikacji budżetowej,
  • przeprowadzania inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • rzetelnego dokumentowania czynności związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne,
  • wystawiania not korygujących do otrzymanych faktur z błędnymi danymi jednostki,
  • dostosowania instrukcji inwentaryzacyjnej do potrzeb jednostki.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 11 stycznia 2013 r., 1 i 11 lutego 2013 r. poinformowano, że zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane