Jednostka
Szkoła Podstawowa nr 20 im. Harcerzy Buchalików
Kierownik jednostki
Lucjan Rugor
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.2.2013
Nr upoważnienia
Or.077.3.2013
Termin
od 7 stycznia 2013 r. do 23 stycznia 2013 r.
Tematyka
całokształt działalności kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 czerwca 2010 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 28 stycznia 2013 roku Prezydent Miasta zobowiązał Pana Dyrektora do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prawidłowego ujmowania w ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych,
  • zgodnego z obowiązującymi przepisami postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych.