Jednostka
Jednostki organizacyjne Miasta Rybnika
Znak sprawy
AKW.1711.9.2013
Termin
od 25 marca 2013 r. do 17 kwietnia 2013 r.
Tematyka
Kontrola sprawozdań finansowych za 2012 rok