Jednostka
Urząd Miasta Rybnika
Znak sprawy
AKW.1712.1.2013
Termin
od 4 kwietnia 2013 r. do 17 kwietnia 2013 r.
Tematyka
Kontrola sprawozdań finansowych za 2012 rok