Jednostka
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Czesława Miłosza
Kierownik jednostki
Krzyszkof Zaik
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.3.2014
Nr upoważnienia
Or.077.109.2014
Termin
od 27 lutego 2014 r. do 26 marca 2014 r.
Tematyka
całokształt działalności kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 kwietnia 2010 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 31 marca 2014 roku Prezydent Miasta zobowiązał Pana Dyrektora do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prawidłowego ujmowania w ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych,
  • ujmowania wydatków w prawidłowych podziałkach klasyfikacji budżetowej,
  • jednoznacznego ustalania terminu płatności należności,
  • prawidłowego naliczania i wypłacania należnych pracownikom dodatków,
  • prawidłowego wystawiania rachunków za najem,
  • postępowania zgodnie z przepisami przy udzielaniu zamówień publicznych.