Jednostka
Urząd Miasta Rybnika
Znak sprawy
AKW.1712.2.2014
Termin
od 7 kwietnia 2014 r. do 23 kwietnia 2014 r.
Tematyka
Kontrola sprawozdań finansowych za 2013 rok
Publikacja: 3 lipca 2014 r. Agnieszka Przybyła (Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych AKW)