Jednostka
Szkoła Podstawowa nr 3 im. św. Stanisława Kostki
Kierownik jednostki
Krzysztof Kucjas
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.7.2014
Nr upoważnienia
Or.077.283.2014
Termin
od 21 maja 2014 r. do 10 czerwca 2014 r.
Tematyka
Całokształt działalności kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 lutego 2010 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 11 czerwca 2014 roku Prezydent Miasta zobowiązał Pana Dyrektora do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • przeprowadzania inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • przestrzegania obowiązujących w jednostce procedur,
  • prawidłowego ujmowania w ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych,
  • dostosowania wewnętrznych procedur do obowiązujących przepisów prawa,
  • prawidłowego sporządzania deklaracji na podatek od nieruchomości,
  • dokumentowania postępowania o zamówienia publiczne zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami,
  • prawidłowego rozliczania wydatków z tytułu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 7 lipca 2014 roku jednostka poinformowała, że zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.
Publikacja: 3 lipca 2014 r. Agnieszka Przybyła (Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych AKW)
Aktualizacja: 19 sierpnia 2014 r. Agnieszka Przybyła (Młodszy Referent AKW)