Jednostka
Wydziały: Komunikacji, Architektury i Ekologii Urzędu Miasta Rybnika
Kierownik jednostki
Jerzy Wróbel, Janusz Orzeł, Jarosław Kuźnik
Rodzaj
problemowa
Znak sprawy
AKW.1712.3.2014
Nr upoważnienia
Or.077.476.2014
Termin
od 8 września 2014 r. do 17 września 2014 r.
Tematyka
opłata skarbowa
Zalecenia pokontrolne
Pismami z 30 września 2014 roku Prezydent Miasta zobowiązał Naczelników kontrolowanych Wydziałów do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • stosowania przepisów ustawy z 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330),
  • monitorowania terminowości uiszczania opłaty skarbowej,
  • stosowania art. 261 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Odpowiedź jednostki
Naczelnicy kontrolowanych Wydziałów poinformowali o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.
Publikacja: 3 października 2014 r. Agnieszka Przybyła (Młodszy Referent AKW)
Aktualizacja: 7 stycznia 2016 r. Ewa Kołodziej (Inspektor AKW)