Jednostka
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 im. Ireny Sendlerowej
Kierownik jednostki
Beata Mielczarek
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.12.2014
Nr upoważnienia
Or.077.477.2014
Termin
od 8 września 2014 r. do 29 września 2014 r.
Tematyka
całokształt działalności kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 grudnia 2011 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 1 października 2014 roku Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • terminowego wypłacania należnych pracownikom nagród jubileuszowych,
  • prawidłowego ujmowania w ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych,
  • rzetelnego i bieżącego prowadzenia ewidencji ilościowo-wartościowej żywności,
  • prawidłowego sporządzania deklaracji na podatek od nieruchomości,
  • wykazywania w sprawozdaniach o kosztach wynagrodzeń administracji i obsługi ojb danych zgodnych z prowadzoną ewidencją.
Publikacja: 3 października 2014 r. Ewa Kołodziej (Inspektor AKW)