Jednostka
Przedszkolne nr 43
Kierownik jednostki
Joanna Kowol
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.13.2014
Nr upoważnienia
Or.077.535.2014
Termin
od 30 września 2014 r. do 17 października 2014 r.
Tematyka
całokształt działalności kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 stycznia 2011 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 23 pażdziernika 2014 roku Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • przeprowadzania inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • terminowego wypłacania należnych pracownikom świadczeń,
  • postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami przy udzielaniu zamówień publicznych,
  • prawidłowego ujmowania w ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych,
  • przestrzegania obowiązujących w jednostce procedur.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 17 listopada 2014 roku poinformowano, że zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.
Publikacja: 10 listopada 2014 r. Agnieszka Przybyła (Młodszy Referent AKW)
Aktualizacja: 30 grudnia 2014 r. Agnieszka Przybyła (Młodszy Referent AKW)