Jednostka
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 im. Jana Pawła II
Kierownik jednostki
Mirosława Grajner
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.15.2014
Nr upoważnienia
Or.077.575.2014
Termin
od 30 października 2014 r. do 21 listopada 2014 r.
Tematyka
całokształt działalności kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 grudnia 2010 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 25 listopada 2014 roku Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • terminowego wypłacania należnych pracownikom świadczeń,
  • prawidłowego ujmowania w ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych,
  • naliczania odsetek od nieterminowych wpłat zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • przestrzegania obowiązujących w jednostce procedur.
Odpowiedź jednostki
Pismami z 11 i 17 grudnia 2014 roku poinformowano, że zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.
Publikacja: 2 grudnia 2014 r. Agnieszka Przybyła (Młodszy Referent AKW)
Aktualizacja: 30 grudnia 2014 r. Bożena Sobiecka (Inspektor AKW)