Jednostka
Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi nr 1
Kierownik jednostki
Joanna Błażyca
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.16.2014
Nr upoważnienia
Or.077.663.2014
Termin
od 1 grudnia 2014 r. do 18 grudnia 2014 r.
Tematyka
całokształt działalności kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 lipca 2010 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 29 grudnia 2014 roku Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • terminowego wypłacania należnych pracownikom świadczeń,
  • prawidłowego ujmowania w ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych,
  • postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami przy udzielaniu zamówień publicznych.
Odpowiedź jednostki
Pismami z 26 stycznia i 5 lutego 2015 roku poinformowano, że zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.
Publikacja: 30 grudnia 2014 r. Bożena Sobiecka (Inspektor AKW)
Aktualizacja: 17 lutego 2015 r. Agnieszka Przybyła (Młodszy Referent AKW)