Jednostka
Przedszkole nr 4
Kierownik jednostki
Bożena Stafarczyk
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.1.2015
Nr upoważnienia
Or.077.3.2015
Termin
od 8 stycznia 2015 r. do 26 stycznia 2015 r.
Tematyka
całokształt działalności kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 stycznia 2012 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 30 stycznia 2015 roku Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • terminowego wypłacania należnych pracownikom świadczeń,
  • prawidłowego ujmowania w ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych,
  • postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami przy udzielaniu zamówień publicznych,
  • naliczania odsetek od nieterminowych wpłat zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Odpowiedź jednostki
Pismami z 17 lutego i 3 marca 2015 roku poinformowano, że zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.
Publikacja: 17 lutego 2015 r. Agnieszka Przybyła (Młodszy Referent AKW)
Aktualizacja: 2 kwietnia 2015 r. Agnieszka Przybyła (Młodszy Referent AKW)