Jednostka
Rodzinny Dom nr 1
Kierownik jednostki
Bogusława Pydyn
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.3.2015
Nr upoważnienia
Or.077.56.2015
Termin
od 29 stycznia 2015 r. do 10 lutego 2015 r.
Tematyka
całokształt działalności kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 marca 2011 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 12 lutego 2015 roku Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • terminowego wypłacania należnych pracownikom świadczeń,
  • prawidłowego ujmowania w ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych,
  • postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami przy udzielaniu zamówień publicznych,
  • przeprowadzania inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 16 marca 2015 roku poinformowano, że zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.
Publikacja: 17 lutego 2015 r. Agnieszka Przybyła (Młodszy Referent AKW)
Aktualizacja: 2 kwietnia 2015 r. Agnieszka Przybyła (Młodszy Referent AKW)