Jednostka
Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku
Kierownik jednostki
Kazimierz Berger
Rodzaj
doraźna
Znak sprawy
AKW.1711.5.2015
Nr upoważnienia
Or.077.163.2015
Termin
od 17 lutego 2015 r. do 19 lutego 2015 r.
Tematyka
W szczególności przedmiotem kontroli było ustalenie w jaki sposób zorganizowana jest obsługa prawna w ZTZ oraz zasad sporządzania planu finansowego.
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 23 lutego 2015 roku Prezydent Miasta zobowiązał Pana Dyrektora do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • ujęcia, w planie finansowym jednostki na 2015 rok, dochodów z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w prawidłowym paragrafie klasyfikacji budżetowej,
  • ujmowania w ewidencji księgowej należności z tytułu zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego pod prawidłową datą,
  • przedstawiania w materiałach planistycznych do budżetu specyfikacji wydatków.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 10 marca 2015 roku poinformowano, że zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.
Publikacja: 20 marca 2015 r. Ewa Kołodziej (Inspektor AKW)
Aktualizacja: 2 kwietnia 2015 r. Ewa Kołodziej (Inspektor AKW)