Jednostka
Wydziały: Promocji, Polityki Społecznej, Edukacji, Zamówień Publicznych
Kierownik jednostki
Naczelnicy: Pr, PS, ZP i Zastępca Naczelnika E
Rodzaj
doraźna
Znak sprawy
AKW.1712.2.2015
Nr upoważnienia
Or.077.338.2015
Termin
od 23 marca 2015 r. do 26 marca 2015 r.
Tematyka
protokół z kontroli i sprawozdanie w załączeniu
Publikacja: 27 marca 2015 r. Ewa Kołodziej (Inspektor AKW)