Jednostka
Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny
Kierownik jednostki
Lucyna Ibrom
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.8.2015
Nr upoważnienia
Or.077.395.2015
Termin
od 23 kwietnia 2015 r. do 29 maja 2015 r.
Tematyka
całokształt działalności kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 kwietnia 2010 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 10 czerwca 2015 roku Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • terminowego wypłacania należnych pracownikom świadczeń,
  • prawidłowego naliczania i wypłacania dodatku za wysługę lat,
  • dokonywania potrąceń z wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami przy udzielaniu zamówień publicznych.
Odpowiedź jednostki
Pismami z 10 i 17 lipca br. poinformowano, że zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.
Publikacja: 17 czerwca 2015 r. Agnieszka Przybyła (Młodszy Referent AKW)
Aktualizacja: 19 sierpnia 2015 r. Agnieszka Przybyła (Referent AKW)