Jednostka
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Rybniku
Kierownik jednostki
Jolanta Rocznik
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.19.2015
Nr upoważnienia
Or.077.804.2015
Termin
od 8 września 2015 r. do 28 września 2015 r.
Tematyka
działalność kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 stycznia 2013 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 7 października 2015 roku Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prawidłowego ujmowania w ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych,
  • terminowego wypłacania należnych pracownikom nagród jubileuszowych,
  • postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami przy udzielaniu zamówień publicznych,
  • prawidłowego przeprowadzania inwentaryzacji.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 30 października 2015 roku jednostka poinformowała o sposobie wykonania zaleceń.
Publikacja: 29 października 2015 r. Agnieszka Przybyła (Referent AKW)
Aktualizacja: 4 stycznia 2016 r. Agnieszka Przybyła (Referent AKW)