Jednostka
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii
Kierownik jednostki
Katarzyna Kusz
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.20.2015
Nr upoważnienia
Or.077.837.2015
Termin
od 6 października 2015 r. do 23 października 2015 r.
Tematyka
działalność kontrolowanej jednostki
Badany okres
od 1 stycznia 2013 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 4 listopada 2015 roku Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prawidłowego ujmowania w ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych,
  • terminowego wypłacania należnych pracownikom dodatków oraz nagród jubileuszowych,
  • postępowania zgodnie z obowiązującymi wytycznymi przy udzielaniu zamówień publicznych,
  • przeprowadzania inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 24 listopada 2015 roku jednostka poinformowała o sposobie wykonania zaleceń.
Publikacja: 9 listopada 2015 r. Agnieszka Przybyła (Referent AKW)
Aktualizacja: 4 stycznia 2016 r. Agnieszka Przybyła (Referent AKW)