Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy
Kierownik jednostki
Anna Michalczyk
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.22.2015
Nr upoważnienia
Or.077.903.2015
Termin
od 30 listopada 2015 r. do 18 stycznia 2016 r.
Tematyka
zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej
Badany okres
od 1 stycznia 2013 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 10 lutego 2016 roku Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • wykazywania prawidłowych danych w sprawozdaniach,
  • prawidłowego ujmowania w księgach rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych,
  • przeprowadzania inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • terminowego wypłacania należnych pracownikom nagród jubileuszowych,
  • postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami przy udzielaniu zamówień publicznych,
  • stosowania obowiązujących w jednostce procedur.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 7 i 31 marca 2016 roku jednostka poinformowała o sposobie wykonania wszystkich zaleceń.
Publikacja: 12 lutego 2016 r. Bożena Sobiecka (Inspektor AKW)
Aktualizacja: 6 kwietnia 2016 r. Anna Machnik (Inspektor AKW)