Jednostka
Przedszkole nr 15
Kierownik jednostki
Renata Jurczyk
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.23.2015
Nr upoważnienia
Or.077.919.2015
Termin
od 4 stycznia 2016 r. do 25 stycznia 2016 r.
Tematyka
zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej
Badany okres
od 1 stycznia 2013 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 10 lutego 2016 roku Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prawidłowego ujmowania w ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych,
  • wypłacania nagród jubileuszowych w odpowiednich terminach i w prawidłowych wysokościach,
  • postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami przy udzielaniu zamówień publicznych,
  • stosowania obowiązujących w jednostce procedur.
Odpowiedź jednostki
Pismami z 14, 17, 23 marca 2016 roku poinformowano o sposobie realizacji wszystkich zaleceń.
Publikacja: 18 lutego 2016 r. Agnieszka Przybyła (Referent AKW)
Aktualizacja: 4 kwietnia 2016 r. Agnieszka Przybyła (Referent AKW)