Jednostka
Przedszkole nr 10
Kierownik jednostki
Elżbieta Bednorz
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.3.2016
Nr upoważnienia
Or.077.85.2016
Termin
od 23 lutego 2016 r. do 16 marca 2016 r.
Tematyka
zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej
Badany okres
od 1 stycznia 2013 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismami z 13 kwietnia 2016 roku Prezydent Miasta zobowiązał Dyrektorów do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prawidłowego obliczania i przyznawania należnych pracownikom dodatków,
  • terminowego wypłacania należnych pracownikom nagród jubileuszowych,
  • prawidłowego sporządzania informacji płacowych,
  • prawidłowego ustalania należności,
  • prawidłowego ujmowania w księgach rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych,
  • regulowania zobowiązań jednostki z właściwego rachunku bankowego, tj. rachunku bankowego jednostki, której zobowiązanie dotyczy,
  • wykazywania w sprawozdaniach budżetowych danych zgodnych z ewidencją księgową.
Odpowiedź jednostki
Pismami z 12 i 16 maja 2016 roku poinformowano o sposobie wykonania wszystkich zaleceń.
Publikacja: 25 kwietnia 2016 r. Anna Machnik (Inspektor AKW)
Aktualizacja: 31 maja 2016 r. Anna Machnik (Inspektor AKW)