Jednostka
Jednostki organizacyjne Miasta Rybnika
Znak sprawy
AKW.1711.4.2016
Termin
od 17 marca 2016 r. do 21 kwietnia 2016 r.
Tematyka
Kontrola sprawozdań finansowych za 2015 rok
Publikacja: 5 lipca 2016 r. Ewa Kołodziej (Audytor wewnętrzny AKW)