Jednostka
Przedszkole nr 13 im. Marii Kownackiej oraz w prowadzącym jego obsługę finansowo-księgową Miejskim Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku
Kierownik jednostki
Dyrektor Przedszkola - Joanna Cichecka; Dyrektor MZOPO - Arkadiusz Marcol
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.8.2016
Nr upoważnienia
Or.077.429.2016
Termin
od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.
Tematyka
zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej
Badany okres
od 1 stycznia 2014 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismami z 21 września 2016 roku Prezydent Miasta zobowiązał Dyrektorów do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do :
  • przeprowadzania inwentaryzacji zgodnie z przepisami prawa,
  • przyznawania pracownikom prawidłowych kategorii zaszeregowania,
  • wypłacania nagród jubileuszowych w prawidłowych terminach i wysokościach,
  • prawidłowego ustalania należności,
  • prawidłowego ujmowania w księgach rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych,
  • starannego przygotowywania dokumentacji w zakresie zamówień publicznych,
  • regulowania zobowiązań w prawidłowych terminach i wysokościach,
  • prawidłowego kwalifikowania i ewidencjonowania nakładów na inwestycje i remonty,
  • wykazywania w sprawozdaniach prawidłowych danych.
Odpowiedź jednostki
Pismami z 18 i 26 października 2016 roku poinformowano o sposobie wykonania wszystkich zaleceń.
Publikacja: 26 września 2016 r. Bożena Sobiecka (Inspektor AKW)
Aktualizacja: 22 grudnia 2016 r. Bożena Sobiecka (Inspektor AKW)