Jednostka
Gimnazjum nr 5 im. Władysława Webera oraz w prowadzącym jego obsługę finansowo księgową Miejskim Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku
Kierownik jednostki
Dyrektor Gimnazjum - Gabriela Chraboł; Dyrektor MZOPO - Arkadiusz Marcol
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.10.2016
Nr upoważnienia
Or.077.498.2016
Termin
od 12 września 2016 r. do 12 października 2016 r.
Tematyka
zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej
Badany okres
od 1 stycznia 2014 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismami z 26 października 2016 roku Prezydent Miasta zobowiązał Dyrektorów do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • przeprowadzania inwentaryzacji zgodnie z przepisami prawa,
  • umieszczania w aktach osobowych pracowników informacji o przyznanych nagrodach,
  • naliczania odsetek od nieterminowych wpłat należności za najem,
  • prawidłowego ujmowania w księgach rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych,
  • starannego przygotowywania dokumentacji w zakresie zamówień publicznych,
  • stosowania obowiązujących w jednostce procedur wewnętrznych,
  • wykazywania w sprawozdaniach prawidłowych danych.
Odpowiedź jednostki
Pismami z 18 i 21 listopada 2016 roku poinformowano o sposobie wykonania wszystkich zaleceń.
Publikacja: 3 listopada 2016 r. Bożena Sobiecka (Inspektor AKW)
Aktualizacja: 22 grudnia 2016 r. Bożena Sobiecka (Inspektor AKW)