Jednostka
Muzeum
Kierownik jednostki
Bogdan Kloch
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.11.2016
Nr upoważnienia
Or.077.576.2016
Termin
od 25 października 2016 r. do 1 grudnia 2016 r.
Tematyka
zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej
Badany okres
od 1 stycznia 2014 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 23 grudnia 2016 roku Prezydent Miasta zobowiązał Dyrektora do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
 • wykazywania w sprawozdaniach prawidłowych danych,
 • regulowania zobowiązań w prawidłowych terminach i wysokościach,
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych w sposób rzetelny i sprawdzalny, ujmowania wszystkich operacji gospodarczych na podstawie oryginału dokumentu,
 • stosowania zasad branżowych przepisów,
 • przeprowadzania inwentaryzacji zgodnie ze standardami kontroli zarządczej,
 • poprawiania błędów w dokumentach księgowych zgodnie z ustawą,
 • starannego przygotowywania dokumentacji w zakresie zamówień publicznych i zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta,
 • stosowania obowiązujących w jednostce procedur wewnętrznych.
 • Odpowiedź jednostki
  Pismem z 12 stycznia 2017 roku poinformowano o sposobie wykonania wszystkich zaleceń.
  Publikacja: 30 grudnia 2016 r. Bożena Sobiecka (Inspektor AKW)
  Aktualizacja: 4 kwietnia 2017 r. Anna Machnik (Inspektor AKW)