Jednostka
Wydział Podatków oraz Wydział Administracyjny Urzędu Miasta Rybnika
Kierownik jednostki
Naczelnik Wydziału Podatków - Iwona Mazur; Naczelnik Wydziału Administracyjnego - Jacek Reclik
Rodzaj
doraźna
Znak sprawy
AKW.1712.1.2017
Nr upoważnienia
Or.077.75.2017
Termin
od 15 lutego 2017 r. do 17 lutego 2017 r.
Tematyka
obieg dokumentu, który wpłynął do Urzędu Miasta Rybnika
Publikacja: 2 marca 2017 r. Bożena Sobiecka (Inspektor AKW)