Jednostka
Jednostki organizacyjne Miasta Rybnika
Znak sprawy
AKW.1711.2.2017
Termin
od 9 marca 2017 r. do 27 kwietnia 2017 r.
Tematyka
Kontrola sprawozdań finansowych za 2016 rok
Publikacja: 30 czerwca 2017 r. Anna Machnik (Inspektor AKW)