Jednostka
Urząd Miasta Rybnika
Znak sprawy
AKW.1712.2.2017
Termin
od 3 kwietnia 2017 r. do 19 kwietnia 2017 r.
Tematyka
Kontrola sprawozdania finansowego za 2016 rok
Publikacja: 30 czerwca 2017 r. Anna Machnik (Inspektor AKW)