Jednostka
Przedszkole nr 20 oraz w prowadzącym jego obsługę finansowo-księgową Miejskim Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku
Kierownik jednostki
Dyrektor Przedszkola - Grażyna Kupczyk, Dyrektor MZOPO - Arkadiusz Marcol
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.3.2017
Nr upoważnienia
Or.077.227.2017
Termin
od 24 kwietnia 2017 r. do 24 maja 2017 r.
Tematyka
zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej
Badany okres
od 1 stycznia 2015 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismami z 8 czerwca 2017 roku Prezydent Miasta zobowiązał Dyrektorów do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prawidłowego przeprowadzania inwentaryzacji,
  • prawidłowego ustalania stażu pracy pracowników uprawniającego do nabycia prawa do dodatku za wysługę lat i nagrody jubileuszowej,
  • naliczania i wypłacania wynagrodzeń w wysokościach zgodnych z umową,
  • prawidłowego ujmowania w księgach rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych,
  • prowadzenia ksiąg rachunkowych rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco, tak aby dokonane w nich zapisy odzwierciedlały stan rzeczywisty,
  • ujmowania kosztów i wydatków w prawidłowych podziałkach klasyfikacji budżetowej,
  • dołożenia wszelkiej staranności przy regulowaniu zobowiązań, tak aby były one regulowane terminowo oraz z rachunku jednostki, której dotyczą.
Odpowiedź jednostki
Pismami z 6 i 11 lipca 2017 roku poinformowano o sposobie wykonania wszystkich zaleceń.
Publikacja: 30 czerwca 2017 r. Anna Machnik (Inspektor AKW)
Aktualizacja: 7 sierpnia 2017 r. Anna Machnik (Inspektor AKW)