Jednostka
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Kierownik jednostki
Beata Podleśny
Rodzaj
sprawdzająca
Znak sprawy
AKW.1711.6.2017
Nr upoważnienia
Or.077.360.2017
Termin
od 26 czerwca 2017 r. do 7 lipca 2017 r.
Tematyka
zbadanie wykonania zaleceń z kontroli przeprowadzonej od 4 do 11 lipca 2013 roku
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 14 lipca 2017 roku Prezydent Miasta zobowiązał Panią Przewodniczącą do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
 • prawidłowego przeprowadzania inwentaryzacji,
 • prawidłowego ujmowania zakupionych pozostałych środków trwałych w ewidencji księgowej,
 • wyjaśnienia różnicy pomiędzy stanem pozostałych środków trwałych w księdze inwentarzowej, a ewidencją księgową,
 • ujmowania wyciągów bankowych w ewidencji księgowej na bieżąco, tak aby księgi rachunkowe odzwierciedlały saldo z rachunku bankowego,
 • ujmowania na koncie 130 Rachunek bieżący jednostki operacji z zachowaniem zasady czystości obrotów,
 • dołożenia wszelkiej staranności w trakcie przygotowania dokumentacji, dotyczącej zamówień publicznych poniżej 30.000 euro, tak aby zawierała ona prawidłowe dane,
 • wykazywania w sprawozdaniu o kosztach wynagrodzeń prawidłowych danych.
 • Odpowiedź jednostki
  Pismami z 1 i 10 sierpnia 2017 roku poinformowano o sposobie wykonania wszystkich zaleceń.
  Publikacja: 26 lipca 2017 r. Anna Machnik (Inspektor AKW)
  Aktualizacja: 21 sierpnia 2017 r. Anna Machnik (Inspektor AKW)