Jednostka
Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego oraz w prowadzącym jego obsługę finansowo-księgową Miejskim Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku
Kierownik jednostki
Dyrektor Gimnazjum - Justyna Rusin, Dyrektor MZOPO - Arkadiusz Marcol
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.5.2017
Nr upoważnienia
Or.077.316.2017 oraz Or.077.378.2017
Termin
od 2 czerwca 2017 r. do 10 lipca 2017 r.
Tematyka
zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej
Badany okres
od 1 stycznia 2015 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismami z 13 lipca 2017 roku Prezydent Miasta zobowiązał Dyrektorów do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • zaktualizowania zaszeregowania pracowników zgodnie z obowiązującym Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy,
  • terminowego naliczania i wypłacania świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zatrudnienia,
  • prowadzenia ewidencji analitycznej w księgach pomocniczych na bieżąco, rzetelnie i sprawdzalnie,
  • prowadzenia rejestru zamówień publicznych zgodnie z wytycznymi zawartymi w zarządzeniu Prezydenta Miasta,
  • prawidłowego ujmowania w księgach rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych, tak aby odzwierciedlały dokument źródłowy,
  • wystawiania faktur sprzedażowych zgodnie z przepisami,
  • przeanalizowania funkcjonalności systemu informatycznego służącego do prowadzenia rejestrów VAT oraz dążenia do usprawnienia jego działania.
Odpowiedź jednostki
Pismami z 9 i 16 sierpnia 2017 roku poinformowano o sposobie wykonania wszystkich zaleceń.
Publikacja: 18 sierpnia 2017 r. Bożena Sobiecka (Inspektor AKW)