Jednostka
Przedszkole nr 9 oraz w prowadzącym jego obsługę finansowo-księgową Miejskim Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku
Kierownik jednostki
Dyrektor Przedszkola - Jolanta Krzysztoporska, Dyrektor MZOPO - Arkadiusz Marcol
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.7.2017
Nr upoważnienia
Or.077.405.2017
Termin
od 17 lipca 2017 r. do 9 sierpnia 2017 r.
Tematyka
zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej
Badany okres
od 1 stycznia 2015 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismami z 17 sierpnia 2017 roku Prezydent Miasta zobowiązał Dyrektorów do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prawidłowego wypełniania dokumentacji związanej z inwentaryzacją,
  • rzetelnego prowadzenia ewidencji ilościowo-wartościowej żywności,
  • stosowania zapisów obowiązującego regulaminu ZFŚS,
  • prawidłowego ujmowania w księgach rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych, na podstawie dowodów księgowych, które stwierdzają dokonanie operacji gospodarczej,
  • przeanalizowania funkcjonalności systemu informatycznego służącego do prowadzenia rejestrów VAT oraz dążenia do usprawnienia jego działania.
Odpowiedź jednostki
Pismami z 15 i 18 września 2017 roku poinformowano o sposobie wykonania wszystkich zaleceń.
Publikacja: 18 sierpnia 2017 r. Bożena Sobiecka (Inspektor AKW)
Aktualizacja: 4 października 2017 r. Liliana Pieńkosz (Podinspektor AKW)