Jednostka
Wydział Architektury Urzędu Miasta Rybnika
Kierownik jednostki
Naczelnik Wydziału - Janusz Orzeł
Rodzaj
doraźna
Znak sprawy
AKW.1712.3.2017
Nr upoważnienia
Or.077.364.2017
Termin
od 26 czerwca 2017 r. do 3 lipca 2017 r.
Tematyka
Zakres wykonywanych czynności pracowniczych w powiązaniu z art. 30 ustawy o pracownikach samorządowych
Publikacja: 4 października 2017 r. Bożena Sobiecka (Inspektor AKW)