Jednostka
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku oraz w prowadzącym jego obsługę finansowo-księgową Miejskim Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku
Kierownik jednostki
Dyrektor Przedszkola – Anita Skupień, Dyrektor MZOPO - Arkadiusz Marcol
Rodzaj
sprawdzająca
Znak sprawy
AKW.1711.8.2017
Nr upoważnienia
Or.077.440.2017
Termin
od 3 sierpnia 2017 r. do 18 sierpnia 2017 r.
Tematyka
zbadanie wykonania zaleceń z kontroli przeprowadzonej od 22 kwietnia do 9 maja 2014 roku
Zalecenia pokontrolne
Pismami z 6 września 2017 roku Prezydent Miasta zobowiązał Dyrektorów do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • wypłacania nagród jubileuszowych w prawidłowych terminach,
  • starannego przygotowywania dokumentacji w zakresie zamówień publicznych,
  • wystawiania faktur sprzedaży zgodnie z zapisami umowy,
  • odpowiedniego dokumentowania wyników przeprowadzonej inwentaryzacji,
  • prawidłowego ujmowania w księgach rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych.
Odpowiedź jednostki
Pismami z 22 września i 9 października 2017 roku poinformowano o sposobie wykonania wszystkich zaleceń.
Publikacja: 4 października 2017 r. Katarzyna Błaszkiewicz (Referent AKW)
Aktualizacja: 12 października 2017 r. Katarzyna Błaszkiewicz (Referent AKW)