Jednostka
Straż Miejska w Rybniku
Kierownik jednostki
Arkadiusz Kaczmarczyk
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.9.2017
Nr upoważnienia
Or.077.455.2017 oraz Or.077.548.2017
Termin
od 21 sierpnia 2017 r. do 27 września 2017 r.
Tematyka
zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej
Badany okres
od 1 stycznia 2015 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 18 października 2017 roku Prezydent Miasta zobowiązał Pana Komendanta do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prawidłowego sporządzania dokumentacji związanej z postępowaniem o zamówienie publiczne,
  • wprowadzania do ewidencji ilościowo-wartościowej danych zgodnych ze stanem faktycznym,
  • naliczania i wypłacania w prawidłowym terminie przysługujących z tytułu zatrudnienia świadczeń pieniężnych,
  • właściwego skorygowania błędnych danych na fakturze sprzedaży,
  • wykazywania prawidłowych danych w sprawozdaniu o kosztach wynagrodzeń.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 16 listopada 2017 roku poinformowano o sposobie wykonania wszystkich zaleceń.
Publikacja: 3 listopada 2017 r. Anna Machnik (Inspektor AKW)
Aktualizacja: 29 listopada 2017 r. Anna Machnik (Inspektor AKW)