Jednostka
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku
Kierownik jednostki
Katarzyna Kusz
Rodzaj
sprawdzająca
Znak sprawy
AKW.1711.11.2017
Nr upoważnienia
Or.077.567.2017
Termin
od 5 października 2017 r. do 16 października 2017 r.
Tematyka
zbadanie wykonania zaleceń z kontroli przeprowadzonej od 6 do 23 października 2015 roku
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 25 października 2017 roku Prezydent Miasta zobowiązał Panią Dyrektor do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami przy udzielaniu zamówień publicznych,
  • ujmowania dokumentów w ewidencji księgowej w prawidłowej dacie,
  • wypłacania nagród jubileuszowych w prawidłowych terminach,
  • rozważenia zasadności wykorzystywania samochodu prywatnego do celów służbowych, mając na względzie obniżenie kosztów działania jednostki.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 20 listopada 2017 roku poinformowano o sposobie wykonania wszystkich zaleceń
Publikacja: 29 listopada 2017 r. Liliana Pieńkosz (Podinspektor AKW)