Jednostka
IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku oraz prowadzące jego obsługę finansowo-księgową Centrum Usług Wspólnych w Rybniku
Kierownik jednostki
Dyrektor Liceum - Małgorzata Wróbel, Dyrektor CUW - Arkadiusz Marcol
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.12.2017
Nr upoważnienia
Or.077.580.2017 oraz Or.077.628.2017
Termin
od 10 października 2017 r. do 14 listopada 2017 r.
Tematyka
zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej
Badany okres
od 1 stycznia 2015 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 11 grudnia 2017 roku Prezydent Miasta zobowiązał Dyrektor Liceum do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • terminowego wypłacania wynagrodzeń,
  • prawidłowego prowadzenia dokumentacji związanej z postępowaniem o zamówienie publiczne,
  • dostosowania regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do potrzeb jednostki.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 9 stycznia 2018 roku poinformowano o sposobie wykonania wszystkich zaleceń.
Publikacja: 22 grudnia 2017 r. Anna Machnik (Inspektor AKW)
Aktualizacja: 26 stycznia 2018 r. Anna Machnik (Inspektor AKW)