Jednostka
Przedszkole nr 4 w Rybniku oraz prowadzące jego obsługę finansowo-księgową Centrum Usług Wspólnych w Rybniku
Kierownik jednostki
Dyrektor Przedszkola – Bożena Stafarczyk, Dyrektor CUW – Arkadiusz Marcol
Rodzaj
sprawdzająca
Znak sprawy
AKW.1711.14.2017
Nr upoważnienia
Or.077.744.2017
Termin
od 1 grudnia 2017 r. do 15 grudnia 2017 r.
Tematyka
zbadanie wykonania zaleceń z kontroli przeprowadzonej od 8 do 26 stycznia 2015 roku
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 2 stycznia 2018 roku Prezydent Miasta zobowiązał Dyrektorów do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prawidłowego ujmowania w ewidencji księgowej rozliczeń dotyczących lat ubiegłych,
  • dostosowania zapisów umowy w zakresie rozliczania mediów do zasad określonych w stosownym zarządzeniu i sposobu ich księgowania,
  • dołożenia wszelkich starań, aby należności z tytułu dochodów były egzekwowane.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 11 stycznia 2018 roku poinformowano o sposobie wykonania wszystkich zaleceń
Publikacja: 4 stycznia 2018 r. Anna Machnik (Inspektor AKW)
Aktualizacja: 26 stycznia 2018 r. Anna Machnik (Inspektor AKW)