Jednostka
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku oraz prowadzące jego obsługę finansowo-księgową Centrum Usług Wspólnych w Rybniku
Kierownik jednostki
Dyrektor ZSEU - Katarzyna Sładczyk, Dyrektor CUW - Arkadiusz Marcol
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.5.2018
Nr upoważnienia
Or.077.152.2018
Termin
od 23 kwietnia 2018 r. do 25 maja 2018 r.
Tematyka
zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej
Badany okres
od 1 stycznia 2016 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismami z 4 czerwca 2018 roku Prezydent Miasta zobowiązał Dyrektorów do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • inwentaryzowania prawidłową metodą wartości niematerialnych i prawnych,
  • terminowego i w prawidłowej kwocie odprowadzania do US zaliczki na podatek dochodowy,
  • terminowego przyznawania i wypłaty wynagrodzeń oraz nagród jubileuszowych,
  • dostosowania do potrzeb jednostki Regulaminu wynajmowania i użyczania pomieszczeń, tak aby jego zapisy były czytelne,
  • postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami przy udzielaniu zamówień publicznych,
  • prawidłowego ustalania wymiaru czasu pracy w miesiącu, w którym święto przypada w sobotę,
  • stosowania obowiązujących w jednostce procedur.
Odpowiedź jednostki
Pismami z 20 czerwca i 5 lipca 2018 roku poinformowano o sposobie wykonania wszystkich zaleceń.
Publikacja: 5 czerwca 2018 r. Liliana Pieńkosz (Podinspektor AKW)
Aktualizacja: 1 sierpnia 2018 r. Bożena Sobiecka (Inspektor AKW)