Jednostka
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku
Kierownik jednostki
Jerzy Kajzerek
Rodzaj
problemowa
Znak sprawy
AKW.1711.6.2018
Nr upoważnienia
Or.077.237.2018
Termin
od 29 maja 2018 r. do 30 maja 2018 r.
Tematyka
prawidłowość zaciągania zobowiązań finansowych w związku z zakupem czterech telefonów komórkowych
Badany okres
od 1 stycznia 2018 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 8 czerwca 2018 roku Prezydent Miasta zobowiązał Dyrektora do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie nieprawidłowości,
  • zaciągania zobowiązań tylko w granicach i na podstawie prawa, w szczególności mając na uwadze zasady zawarte w ustawie o finansach publicznych,
  • zwiększenia nadzoru nad pracownikami, którzy uczestniczą w procesie zaciągania zobowiązań jednocześnie mając na uwadze art. 68 ustawy o finansach publicznych.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 14 czerwca 2018 roku poinformowano o sposobie wykonania wszystkich zaleceń.
Publikacja: 11 czerwca 2018 r. Bożena Sobiecka (Inspektor AKW)
Aktualizacja: 19 czerwca 2018 r. Bożena Sobiecka (Inspektor AKW)