Jednostka
Przedszkole nr 25 w Rybniku oraz prowadzące jego obsługę finansowo-księgową Centrum Usług Wspólnych w Rybniku
Kierownik jednostki
Dyrektor Przedszkola - Janina Malerczyk, Dyrektor CUW - Arkadiusz Marcol
Rodzaj
kompleksowa
Znak sprawy
AKW.1711.7.2018
Nr upoważnienia
Or.077.243.2018
Termin
od 6 czerwca 2018 r. do 25 czerwca 2018 r.
Tematyka
zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej
Badany okres
od 1 stycznia 2016 do dnia zakończenia kontroli
Zalecenia pokontrolne
Pismami z 26 czerwca 2018 roku Prezydent Miasta zobowiązał Dyrektorów do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prawidłowego ustalania terminu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej,
  • zaciągania zobowiązań do wysokości planu finansowego i dopilnowania aby nie były regulowane z prywatnych środków pracownika,
  • terminowej wypłaty przysługujących pracownikom dodatków,
  • przekazywania w prawidłowych wysokościach i na prawidłowy rachunek bankowy dochodów budżetowych oraz podatek VAT,
  • prawidłowego ujmowania w księgach rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych,
  • dopilnowania by oferty spełniały wszystkie kryteria opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź jednostki
Pismami z 5 czerwca i 25 lipca 2018 roku poinformowano o sposobie wykonania wszystkich zaleceń.
Publikacja: 26 czerwca 2018 r. Bożena Sobiecka (Inspektor AKW)
Aktualizacja: 6 sierpnia 2018 r. Liliana Pieńkosz (Podinspektor AKW)