Jednostka
Przedszkole nr 14 im. Janusza Korczaka w Rybniku oraz prowadzące jego obsługę finansowo-księgową Centrum Usług Wspólnych w Rybniku
Kierownik jednostki
Dyrektor Przedszkola - Henrietta Front-Sikora, Dyrektor CUW - Arkadiusz Marcol
Rodzaj
sprawdzająca
Znak sprawy
AKW.1711.8.2018
Nr upoważnienia
Or.077.244.2018
Termin
od 7 czerwca 2018 r. do 20 czerwca 2018 r.
Tematyka
zbadanie wykonania zaleceń z kontroli przeprowadzonej od 15 do 31 października 2013 roku
Zalecenia pokontrolne
Pismem z 26 czerwca 2018 roku Prezydent Miasta zobowiązał p.Dyrektor Przedszkola do realizacji zaleceń pokontrolnych, w szczególności do:
  • prawidłowego sporządzania informacji płacowych oraz umieszczania ich w aktach osobowych pracowników,
  • doprecyzowania zapisów regulaminu ZFŚS w zakresie wyliczania odsetek od udzielonych pożyczek mieszkaniowych,
  • wystawiania zleceń do Centrum Usług Wspólnych w zakresie pożyczek mieszkaniowych zgodnie z zapisami umów.
Odpowiedź jednostki
Pismem z 26 lipca 2018 roku poinformowano o sposobie wykonania wszystkich zaleceń.
Publikacja: 5 lipca 2018 r. Agnieszka Przybyła (Referent AKW)
Aktualizacja: 2 października 2018 r. Agnieszka Przybyła (Referent AKW)